waltrovka
360

Podmínky a prohlášení

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.waltrovka.cz (dále jen „Stránky“) odpovídá společnost Penta Real Estate, s.r.o., IČ: 03590534, DIČ: CZ03590534, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 234453, jako provozovatel těchto internetových Stránek (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující: (dále jen „Podmínky“):

 • Provozovatelem a vlastníkem Stránek www.waltrovka.cz je Provozovatel.

 • Tyto Podmínky pro uživatele Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem používání a podmínkami Stránek.

 • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.

 • Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 • Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.

 • Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 17. duben 2015.

 • Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Stránky jsou plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci dubnu 2015). Stránky byly testovány pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost Stránek je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.

 • Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.

 • Tyto Stránky využívají metody cookies ke zlepšení celkového dojmu uživatele. Předpokládáme, že Vám to nevadí, případně si ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče.

 • Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas, aby společnost Penta Real Estate, s.r.o. uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, že zpracováním mých údajů může Penta Real Estate, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 • Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci vybrané bytové jednotky, nebytové jednotky či rodinného domu. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že tzv. předrezervace (tj. nezávazná rezervace s platností 5 dní) není platně uskutečněna do doby, než mi prodejce písemně nebo emailem potvrdí, že předrezervaci učinil. Za účelem závazné rezervace je nutná osobní schůzka s prodejcem a uzavření písemné rezervační smlouvy.

Penta Real Estate, s.r.o.

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ: 03590534
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 234453

Kontakt
tel.: 800 555 995
e-mail: waltrovkapentarealestate.com

Prodejní centrum byty a rodinné domy

Florentinum

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel: 800 555 995
E-mail: waltrovkapentarealestate.com

Pronájem kanceláří

Miloš Kocián

Mobil: +420 737 205 563
Email: kocianpentarealestate.com

Michaela Panošová

Mobil: +420 702 202 958
Email: panosovapentarealestate.com